PLT – Regressie- en Reïncarnatietherapie

Regressie- en reïncarnatietherapie heeft zich in de afgelopen veertig jaar ontwikkeld tot een zelfstandige vorm van therapie met een eigen therapiemodel, begrippen, methoden en technieken. Het is een inzichtgevende therapie. Er wordt in het onbewuste gebied gewerkt, de plek waar al je ervaringen zijn opgeslagen. Daarbij worden op gerichte wijze, oude gebeurtenissen, gevoelens en gedachten herbeleefd en losgelaten.
Geloof in reïncarnatie is niet nodig. Wel de bereidheid om de ervaringen die je herbeleeft zonder oordeel serieus te nemen en ermee te werken.

De nieuwe term vanaf 2020 voor meer duidelijkheid te scheppen is: P L T    Past Life Therapy.

Waarom PLT?
PLT draait om het verwerken en loslaten van het onverwerkte verleden (trauma’s), zodat je in het heden optimaal vanuit je huidige persoonlijkheid kunt leven. Heling van je eigen pijn is altijd het doel.

Via bewustwording naar verbinding
Als je sterk leeft vanuit je denken, dan is het vaak lastig om verbinding met je emoties te maken. Het onder controle willen houden van je emoties kan blokkerend werken. Reïncarnatietherapie helpt je te onderzoeken waarom je die sterke controle in je leven nodig hebt. Belangrijk is de motivatie om aan jezelf te werken. En je hebt een duidelijk doel: je wilt één of meer dingen in je leven veranderen.

Het Holografisch model

Ik werk met het holografisch model, wat wil zeggen dat in elk detail ook het grote geheel zich laat zien – de rode draad.
Alles is met elkaar verbonden en daarom vind je een probleem in alle herbelevingsgebieden. Thema’s – Polariteiten – Strategieën
Op die manier is het mogelijk om bij de kern van het probleem te komen.
Er is maar een symptoom nodig – bijvoorbeeld de overtuiging ‘ik ben niet goed genoeg’ – om de ervaringen die bij deze overtuiging horen naar boven te brengen. Dat wat als eerste zich aandient, daar werk ik mee. Immers is alles met alles verbonden, en zo komen we er wel waar we moeten zijn.