Skip to content

Past Life Therapy (PLT)

Past Life Therapy (PLT)

PLT ook bekend onder de naam Regressie- en reïncarnatietherapie heeft zich in de afgelopen veertig jaar ontwikkeld tot een zelfstandige vorm van therapie met een eigen therapiemodel, begrippen, methoden en technieken. Het is een inzichtgevende therapie. Er wordt in het onbewuste gebied gewerkt, de plek waar al je ervaringen zijn opgeslagen. Daarbij worden op gerichte wijze, oude gebeurtenissen, gevoelens en gedachten herbeleefd en losgelaten.
Geloof in reïncarnatie is niet nodig. Wel de bereidheid om de ervaringen die je herbeleeft zonder oordeel serieus te nemen en ermee te werken.

De nieuwe term vanaf 2020:            PLT     Past Life Therapy

Waarom PLT ?

PLT draait om het verwerken en loslaten van het onverwerkte verleden, zodat je in het heden optimaal vanuit je huidige persoonlijkheid kunt leven. Heling van je eigen pijn is altijd het doel.

Via bewustwording naar verbinding
Als je sterk leeft vanuit je denken, dan is het vaak lastig om verbinding met je emoties te maken. Het onder controle willen houden van je emoties kan blokkerend werken. PLT helpt je te onderzoeken waarom je die sterke controle in je leven nodig hebt. Belangrijk is de motivatie om aan jezelf te werken. En je hebt een duidelijk doel: je wilt één of meer dingen in je leven veranderen.

Het Holografisch model

Ik werk met het holografisch model, wat wil zeggen dat in elk detail ook het grote geheel zich laat zien – de rode draad.
Alles is met elkaar verbonden en daarom vind je een probleem in alle levensgebieden.
Thema’s – Polariteiten – Strategieën

Op die manier is het mogelijk om bij de kern van het probleem te komen.

Er is maar een symptoom nodig – bijvoorbeeld de overtuiging ‘ik ben niet goed genoeg’ – om de ervaringen die bij deze overtuiging horen naar boven te brengen. Dat wat als eerste zich aandient, daar werk ik mee. Immers is alles met alles verbonden, en zo komen we er wel waar we moeten zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Intake
Het eerste bezoek is een wederzijdse kennismaking, gevolgd door een uitgebreid intakegesprek. We bespreken wat je klachten zijn en houden dit tegen het licht van je eigen biografie. Hierdoor worden de rode draden – de thema’s die in je leven spelen – duidelijk. Aan het einde van het gesprek bespreken we onze indrukken. Belangrijk is dat we vertrouwen in elkaar en in het therapieproces dat volgt.

Eigen verantwoordelijkheid
De therapie gaat uit van je eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid. Geloof in reïncarnatie is niet nodig, wel de bereidheid om de gevoelens die je ervaart en de inzichten die ontstaan serieus te nemen en met mij te delen.

Aantal sessies
Het aantal sessies dat nodig is hangt af van je klachten. Onverklaarbare angsten of woedeaanvallen zijn vaak in twee of drie sessies op te lossen. Andere klachten hebben een langer traject nodig. Na vijf sessies hebben we een evaluatie en bespreken we de vorderingen in het proces.

Een therapiesessie duurt ongeveer 2 uur.

Reïncarnatietherapie helpt bij veelvoorkomende klachten:

Psychische problemen (gedrag)
• dwang
• eetproblemen
• slaapproblemen
• problemen met relaties
• uit de hand lopende of juist vastzittende emoties zoals hevige angsten (fobieën)
• woede uitbarstingen
• vasthouden aan verdriet
• minderwaardigheids- en depressieve gevoelens
• spanningen en stress / burn-out
• angst voor de dood
• incest- en andere traumatische ervaringen

Lichamelijke klachten
• zware vermoeidheid
• spijsverterings- en stofwisselingsproblemen
• problemen met de motoriek
• migraine en andere hoofdpijnen
• menstruatie- en baarmoederproblemen
• astma en allergieën
• chronische en levensbedreigende ziekten zoals auto-immuunziekten, reuma, multiple sclerose, hartklachten en kanker

PLT  kan een verlichtende werking hebben, inzicht geven en zo de kwaliteit van leven verbeteren. Kwaliteiten die jij bent kwijt geraakt door het trauma komen weer terug bij jou. Je wordt als het ware steeds meer jezelf.