Skip to content

Klachtenregeling

Welke stappen kunt u nemen?

Voor mij als therapeut is dat anders. Als ik meen dat de procedure bij de Geschillencommissie niet goed behandeld is, dan kan ik wel naar de rechter.

Therapeutische praktijk Zielelicht is aangesloten bij het NIBIG (Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) dat de klachtenprocedure uitvoert.