zielelicht DEF Tekengebied kopie

Klachtenregeling

imageedit min

Klachtenregeling volgens
enkele heldere stappen

Ben je niet tevreden over mijn psychologische hulp bij jouw persoonlijke ontwikkeling? In dat geval kun je enkele stappen in een klachtenregeling ondernemen. Hieronder licht ik toe wat elke stap precies inhoudt en in welke volgorde je ze kunt toepassen.

1

Mondeling of schriftelijk een klacht doorgeven

Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen wij er samen uit. Als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent, of wat je anders wilt, tracht ik dat tijdens een persoonlijk gesprek met jou op te lossen. Komen we tot een oplossing waarin we ons allebei kunnen vinden? Top!

2

Naar een klachtenfunctionaris stappen

Als we er samen niet uit komen, kun je je tot een klachtenfunctionaris wenden. Je gaat dan het beste te rade bij Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW). Een medewerker zal vervolgens de klachtenfunctionaris contact met je laten opnemen.

imageedit min
3

Een klacht bij de SCAG indienen

Kun je je niet vinden in de uitkomst van een overleg met een klachtenfunctionaris erbij? Dan is er nog de optie om je klacht bij de geschillencommissie van SCAG neer te leggen. Die commissie heeft een juridische kadering, maar blijft toch een buitengerechtelijke instantie.

Een aanvraag bij de geschillencommissie indienen, kost € 52,50. Dat bedrag krijg je terug als je in het gelijk gesteld wordt. Op degeschillencommissie.nl vind je meer informatie over de procedure. Een klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen.

SCAG is een laagdrempelig alternatief voor een burgerlijke rechter. Voor de commissie zijn causale verbanden en verwijtbaarheid twee belangrijke pijlers. Het kan tot zes maanden duren voordat er een uitspraak gedaan wordt. Die is bindend; je kunt er dus niet mee naar een rechter stappen.

Heb je vragen over gerechtelijke procedures of wil je koste wat het kost vermijden dat het zover komt? Aarzel niet om jouw verwachtingen tijdens ons kennismakingsgesprek met mij te delen. Zo weten zowel jij als ik waar we aan toe zijn en kunnen we alvast enkele praktische zaken bespreken.